ดูผลคะแนนสอบ

ดูผลคะแนนสอบ

  กลับ
ผลของการค้นหา
{{scorInfo.ENROLL_NAME}}
{{scorInfo.TESTING_CLASS_NAME}}
{{model.CitizenID}}
{{scorInfo.EXAM_SEAT_NO}}
ความรู้ความสามารถทั่วไป
(คะแนนเต็ม 200)
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(คะแนนเต็ม 200)
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 100)
ผลสอบ
{{scorInfo.SECTION_SCORE_1}} {{scorInfo.SECTION_SCORE_2}} {{scorInfo.SECTION_SCORE_3}} {{scorInfo.EXAM_STATUS}}
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูล หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง