รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง

ค้นหาสถานที่สอบ

ค้นหาสถานที่สอบ

  กลับ
ผลของการค้นหา
{{examSiteInfo.EXAM_SEAT_NO}}
{{examSiteInfo.FULL_NAME}}
{{examSiteInfo.TESTING_CLASS_NAME}}
วันที่สอบ เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ อาคาร ชั้น แถว ลำดับที่นั่ง
{{examSiteInfo.EXAM_DATE}} {{examSiteInfo.EXAM_TIME}} {{examSiteInfo.EXAM_LOCATION}} {{examSiteInfo.EXAM_ROOM}} {{examSiteInfo.EXAM_BUILDING}} {{examSiteInfo.EXAM_FL}} {{examSiteInfo.EXAM_ROW}} {{examSiteInfo.EXAM_LROW}}
{{examSiteInfo.EXAM_DATE}}
{{examSiteInfo.EXAM_TIME}}
{{examSiteInfo.EXAM_LOCATION}}
{{examSiteInfo.EXAM_ROOM}}
{{examSiteInfo.EXAM_BUILDING}}
{{examSiteInfo.EXAM_FL}}
{{examSiteInfo.EXAM_ROW}}
{{examSiteInfo.EXAM_LROW}}
  แผนที่สถานที่สอบ
*หมายเหตุ การแสดงผลแผนที่ เป็นเพียงเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น โปรดศึกษาเส้นทางล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง