21
ประกาศ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.
ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 24.00 น.)หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบ ติดต่อ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 โทร. 02-026-5555 ต่อ 1411 หรือ 02-282-2420 ต่อ 1608
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ
เขตทั่วไป
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น.)หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบ ติดต่อ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 โทร. 0-2026-5555 ต่อ 1411 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 24.00 น.)หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครสอบ ติดต่อ
กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 โทร. 0-2026-5555 ต่อ 1411 ในวันและเวลาราชการ