รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สมัคร SMS แจ้งเตือน

22
สมัคร SMS แจ้งเตือน
  กลับ
ผลของการค้นหา
{{smsStatus.FULL_NAME}}
{{smsStatus.CLASS_NAME}}
บริการเสริม SMS
ท่านได้สมัครรับข่าวสารทาง SMS แล้ว
{{smsStatus.SMS_PAYMENT}}
บริการเสริม SMS
ท่านต้องการรับข่าวสารทาง SMS
ค่าบริการเสริมจากบริษัท CWN 20 บาท โดยบริการเสริมไม่เกี่ยวข้อง กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. แจ้งเตือนเมื่อระบบได้รับข้อมูลชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2. แจ้งเตือนวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
3. แจ้งเตือนวันสอบล่วงหน้า
4. แจ้งเตือนเมื่อถึงวันประกาศผลสอบข้อเขียน
5. แจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติมจากหน่วยงาน
ผลของการค้นหา
ไม่พบข้อมูล หรือ ท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง